Huurcontract
jellehuisma.nl
Graag wil ik de bungalow huren van (dd/mm/jjjj) ----/----/-------- (13:00 uur)

tot (dd/mm/jjjj) ----/----/-------- (10:00)

print contract


Wijzigingen in het in ontvangst nemen en afstaan van de bungalow zijn middels telefonisch/email contact altijd mogelijk, zonder wensen van zijde huurder in deze wordt van bovenstaande tijden uit gegaan.
Huurder verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals beschreven op de website en verklaart tevens hiermee akkoord te zijn gegaan middels het ondertekenen van dit contract.

Naam _________________________________________________________
Adres _________________________________________________________
Postcode _______________________________________________________
Woonplaats ____________________________________________________
Geboortedatum _________________________________________________
Telefoonnummer ________________________________________________
Emailadres _____________________________________________________

Ik verklaar hierbij 50% van het totale huurbedrag zoals overeengekomen over te maken op rekeningnummer
363031731 t.n.v. J. Huisma te Twijzel.
De resterende 50% plus de borgsom van 100 euro voldoe ik contant bij het in ontvangst nemen van de sleutel.
(de borgsom ontvang ik terug bij het inleveren van de sleutel, punt 6 van de algemene voorwaarden)

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en het bedrag zoals afgesproken.
(email met bevestiging van verhuur en afgesproken bedrag graag bijvoegen.)

Plaats _____________________________________________
Datum ____________________________________________

Handtekening _______________________________________

 


Dit formulier graag uitprinten en ingevuld en ondertekend opsturen aan:
Jelle Huisma

Wedzebourren 15
9286 ER Twijzel